6 มิถุนายน 2562 อุทยานฯอ่าวพังงารณรงค์ลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_411459/

บริเวณตลาดนัดวังหม้อแกง เขตเทศบาลเมืองพังงา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เข้ามอบ แจกจ่าย ถุงผ้า เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการภายในตลาดนัดวังหม้อแกง ใช้ถุงผ้าเป็นพาชนะสวมใส่สินค้าต่างๆ แทน ถุงพลาสติก เป็นการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ดังกล่าว ทางกรมอุทยานแห่งชาติ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดขึ้น โดยให้อุทยานแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ หาวิธีการ รณรงค์ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะแหล่งชุมชน สร้างจิตสำนึก ให้บรรลุเป้าหมายในการลดขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่แต่ละพื้นที่ให้ได้ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้นำเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์การลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก การใช้โฟม ในพื้นที่ของจังหวัดพังงา มาโดยตลอด พร้อมแนะนำประโยชน์ของการใช้ถุงผ้า โทษของการใช้ถุงพลาสติก ทำให้ประชาชนในพื้นที่ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งทาง อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พร้อมที่จะรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน